​Hesap yapma

Hesap yapma yeteneğini geliştiren CleverCube yetenek geliştirici Küp Oyunları Ailesinin içeriği:

Bu oyun seti matematik alanındaki yeteneklerin etkin bir biçimde geliştirilmesini hedeflemektedir. (A készlet a matematika területének hatékony fejlesztésére vállalkozik.) Matematikle ilgili eğitim ve öğretimin amacı çocuğun çevresindeki dünyayı etkin bir biçimde tanıması, somut olarak gözlemlenebilecek bağlantıları keşfetmesi, dünyayı oluşturan öğeleri tanımlama, karşılaştırma, sınıflandırma becerisini elde etmesi ile sorunlar karşısında duyarlı davranma ve sorun çözme bağlamında düşünme yeteneğinin biçimlenmesi, ve çocuktaki benzer becerilerin geliştirilmesi. Özet olarak söylemek gerekirse: Amacımız çocuğa, matematiksel kavramlar ve matematiksel düşünme yetisini kullanarak dünyayı betimleyebilme yeteneğini kazandırmaktır. Doğal olarak bu yetenekler ancak küçük yaşlardan başlayarak geliştirilebilirler ve bu temelin oluşturulması da henüz anaokulu düzeyinde verilecek matematik eğitimiyle sağlanabilir. Bu yaşlarda uygulanacak oyunlu alıştırmalar sayesinde önemli bir gelişme düzeyi yakalamak mümkündür. Bunun açık kanıtı József Nagy ve meslektaşları tarafından da PREFER/DIFER etki testine ilişkin olarak alıntılanmıştır. Bu yetenek alanının geçen çeyrek yüzyıl süresince zihinsel anlamda yaklaşık olarak bir yıllık hızlanmaya neden olduğu belgelenmiştir. Bu çalışmada aynı zamanda okula başlayan çocukların yaklaşık üçte birinin henüz okullardaki matematik öğrenimi için gerekli olan olgunluk düzeyine ulaşmadıkları vurgulanmaktadır. Bu durumda hesap yapma yeteneğinin anaokulu ve ilköğretimin erken dönemlerinde çok yönlü bir sistem çerçevesinde, oyunlarla geliştirilmesi gerektiği ortadadır. Hatta bunun da ötesinde hesap yapma güçlüğü veya aksaklığıyla (diskalkuli) mücadele eden çocuklarda daha sonraki yaşlarda da, en mükemmele ulaşma amacı doğrultusunda küp ailesi tarafından çeşitli olanakların sunulduğu temel düzeyde bir geliştirme sürecine gerek duyulmaktadır.

CleverCube oyun seti, aşağıda yer alan alanlarla ilgili olarak matematiksel düşünme yetisinin farklı yöntemler aracılığıyla geliştirilmesini sağlayan 6 adet ana küp grubunu içermektedir:

1. Hesap yapma ve sayı sayma yeteneğine ilişkin gelişimin yakından takip edilmesi, başka bir deyişle geliştirilmesi için:

2. Geometrik temellerin öçümü ve geliştirilmesi: