Anaokulu öğretmenlerine

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi stajyer anaokulu öğretmenleri için çocukların yeteneklerini profesyonel bir biçimde belirleme, bu yetenekleri geliştirme ve gelişim sürecinin yakından takibi açısından mükemmel bir olanak sağlar. CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi sayesinde çocuklar okuldaki öğrenimleri için kesinlikle gerekli olan becerileri kendi istekleriyle üstelik de oyun oynayarak kazanır ve uygularlar. Bundan dolayı akıllı küpün geliştiricileri her bir yetenek alanı için ayrı bir yetenek geliştirici oyun aracı ailesi geliştirmişlerdir. CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi yapısında, özellikle psikoloji ve gelişim nörolojisi alanlarındaki en son araştırmaların sonuçlarını barındırmakta olup bu da akıllı küpün sinir sistemindeki gelişim süreçlerini yakından takip ettiği anlamına gelmektedir.

Uygulanması sırasında çocuğun kendisine verilen görevleri nasıl bir strateji çerçevesinde ve hangi yöntemlerden yararlanmak suretiyle yerine getirdiğini ortaya çıkarmakta, bu da yeteneklerin gelişimine etki eden karakteristik niteliklere göndermede bulunabilmektedir. Bazı işlevlerin sürekli olarak alt düzeylerde seyretmesi anaokulu öğretmeni açısından çocuğun özel bir yetenek geliştirme uygulamasına gerek duyduğuna işaret eden bir gösterge olarak değer kazanabilir.


CleverCube ailesinin geliştiricileri, CleverCube sisteminin oluşturulması bağlamında her yeteneğin kendi gelişim süreci çerçevesinde çocuğun deneyim kazanmasını gerektiren ve söz konusu yeteneğini harekete geçirecek olan oyuncaklara gereksinim duyduğu kendine özgü duyarlı bir evrenin bulunduğuna ilişkin ana ilkeyi dikkate almışlardır. Anaokulunun en önemli görevlerinden biri de çocuğa, gelişimi açısından söz konusu yeteneklerini sergilemesi amacıyla gerekli olan oyun olanaklarını sağlamaktır. CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesinin yaratıcıları sizlere, kısmi yeteneklerin geliştirilmesi bakımından çocukların kendi başlarına, bağımsız olarak oynayabilecekleri kolayca uygulanabilen oyuncaklar sunmaktadır. Bu oyunlar için otokontrol olanakları sağlanmıştır. Başka bir deyişle anaokulu öğretmenlerinin çocuğun gelişimini tamamlaması açısından doğrudan müdahale edebilmek için sürekli olarak gelişim süreci içinde yer almaları gerekmemektedir. Bununla birlikte anaokulu öğretmeni hangi çocuğun hangi oyun aracıyla daha istekli ve başarılı bir biçimde oynadığını yakından takip edebilir ve bu (özellikle de kılavuz aracılığıyla) çocuğun gelişim ve olgunlaşma süreci hakkında öğretmene derin bir perspektif sunar. Oyun küpü ailesine ek olarak geliştirilmiş olan gelişim sayfaları uygulaması da bu değerlendirmeye katkıda bulunacaktır.

Kısacası CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi, çocuklar için bir oyun olanağı sunmanın ötesinde gerekli uzmanlığa sahip olunması durumunda tanılama ve geliştirme amaçlı bir oyun araçları ailesi olarak da kullanılabilmektedir. Bu oyun araçlarına sahip, uygun uzmanlık eğitimi almış olan kişiler incelemeye tabi tuttukları çocukların yetenek düzeyleri, gelişimin nitelikleri ile hangi yönde yürütüleceğine ilişkin net bir resim oluşturabilirler. CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesinin tanımlama amaçlı olarak uygulanabilmesi için uzmanlık eğitimi alınması zorunludur. Öğretmenler bu eğitimi 30 saatlik onaylı pedagojik uzmanlık kurs larımıza katılmak suretiyle alabilirler.