CleverCube

CleverCube yetenek geliştirici küp oyunu ailesinin oluşturulması sırasında, okuldaki öğrenim sürecinde, okuma, yazma ve hesap yapmayı sorunsuzca öğrenebilmeleri için kaçınılmaz bir biçimde gerek duydukları yetenekleri çocuklara sevdirerek ve oyun oynatarak kazandırmayı amaçladık. Bu amacımıza uygun olarak 7 yetenek alanına yönelik olmak üzere herbiri için ayrı ayrı birer küp oyunu ailesi oluşturduk.

Yetenek geliştirici küp oyunu ailesini pek çok bakımdan bu alanda çığır açan, çağdaş bir çalışma olarak nitelendirebiliriz:

CleverCube yetenek geliştirici araçlar ailesinin hedefi:

3-10 yaş arası çocuklarının yeteneklerini geliştirmek isteyen tüm eğitmenler ve ana babalar CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesinden yararlanabilirler.

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları, onaylı pedagojik uzmanlık kurslarında alınacak 30 saatlik eğitimin ardından tanılama amaçlı olarak da kullanılabilirler.