Masal- ve metin kavrama

Masal- ve metin kavrama setinin içeriği:

Okulda uzun yıllar boyu süren öğrenim süreci genelde çeşitli konulardaki ders metinlerinin öğrenilmesi üzerine kuruludur. Okul yaşamındaki başarının anahtarı ise öğrenilmesi gereken metnin hızlı ve mantıklı bir biçimde anlaşılmasında saklıdır. Masal küpleri sayesinde çocuklar dinledikleri ve resimlerle desteklenen masalları, henüz anaokulunun son sınıfından itibaren sonraları çok çeşitli şekillerde hatırlayabilecekleri şemalar yardımıyla öğrenebilirler. Masal küpleri çocukların metin kavrama ve değerlendirmeye ilişkin becerileri bağlamında nedensel ve zamandizinsel bağlantıların kavranması, kavramsal ve mantıksal düşünme, karşılaştırma, sınıflandırma yetilerinin iletişim kurma yeteneği ile birlikte en üst düzeylere taşınması için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Masal küplerinin 16 masalı çocukları hayal dünyasında gezintiye çıkarır. Çocukların masallarımızla ilk tanışma deneyimi cd’den müzikli olarak seslendirilmiş şekilde dinleyerek veya resimli masal kitabından okumak suretiyle gerçekleşir. Bu ilk aşamanın ardından küplerimizin yüzeylerinde yer alan olaylara ilişkin resimler ile düşünmeyi gerektiren diğer görsel öğeler çocukların bu masalları çok çeşitli şekillerde dile getirebilmesi yönünde onlara ilham verecektir. Doğal olarak tüm bu hususların hayata geçirilebilmesi çerçevesinde rehber kılavuzumuz içindeki açıklamalarla eğitmenler ile ana babalar için yol gösterici olacaktır.

Hem küçüklere hem de büyüklere iyi eğlenceler diliyoruz!