Öğretmenlere

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi stajyer öğretmenler ve gündüz bakımevi eğitmenleri için çocukların öğrenme yeteneklerini profesyonel bir biçimde belirleme, bu yetenekleri geliştirme ve gelişim sürecinin yakından takibi açısından mükemmel bir olanak sağlar.

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi yapısında, özellikle psikoloji ve gelişim nörolojisi alanlarındaki en son araştırmaların sonuçlarını barındırmakta olup bu da akıllı küpün sinir sistemindeki gelişim süreçlerini yakından takip ettiği anlamına gelmektedir. Uygulanması sırasında çocuğun kendisine verilen görevleri nasıl bir strateji çerçevesinde ve hangi yöntemlerden yararlanmak suretiyle yerine getirdiğini ortaya çıkarmakta, bu da yeteneklerin gelişimine etki eden karakteristik niteliklere göndermede bulunabilmektedir. Örneğin, okumayı öğrenmekte olan bir çocuğun harfleri birbirine karıştırması veya okumanın yavaş ve kesintili olarak gerçekleşmesi durumunda oyun aracının bu duruma ilişkin uygulamaları doğrultusunda söz konusu işleve temel oluşturan sinir sistemi mekanizmalarının nasıl çalıştıklarını ortaya koyabilmekteyiz. Öğretmen bu sayede çocuğun bazı becerileri neden güçlükle elde edebildiği hakkında bir değerlendirmede bulunabilmekte ve bu değerlendirmenin ışığında bazı çocuklarla ilgili olarak öğretim yöntemleri ve stratejisi üzerinde değişikliğe gidebilmektedir. Öğretmen gerekli durumlarda oyun aracından yararlanarak söz konusu yetenek alanı bağlamında çocuğun gelişimine katkıda bulunabilir. Bu sayede akıllı küpten yalnızca becerileri geliştirmek için değil aynı zamanda düzeltici bir araç olarak da yararlanabilmekteyiz.

CleverCube ailesinin geliştiricileri, CleverCube sisteminin oluşturulması bağlamında her yeteneğin kendi gelişim süreci çerçevesinde çocuğun deneyim kazanmasını gerektiren ve söz konusu yeteneğini harekete geçirecek olan oyuncaklara gereksinim duyduğu kendine özgü duyarlı bir evrenin bulunduğuna ilişkin ana ilkeyi dikkate almışlardır. Çocuğun olgunlaşması bakımından öğretim sürecinin dışında söz konusu döneme ilişkin yetenek ve becerilerin uygulanması çerçevesinde gerekli oyun araçlarının sağlanması okulun en önemli görevlerinden biridir (örneğin gündüz bakımevlerinde). Okullarda çoğu zaman bazı beceri işlevlerinin olgunlaştırılması için gerekli zaman ayrılamadığından uygun yetenek geliştirici oyunlarla çocuğun eğitimine katkıda bulunmak, temel işlevlerin olgunlaşmasını kolaylaştırmak gerekmektedir. CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi bu gerekleri karşılayabilen bir oyun aracıdır. CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesinin yaratıcıları sizlere, kısmi yeteneklerin geliştirilmesi bakımından çocukların kendi başlarına, bağımsız olarak oynayabilecekleri kolayca uygulanabilen oyuncaklar sunmaktadır. Bu oyunlar için otokontrol olanakları sağlanmıştır. Başka bir deyişle öğretmen veya gündüz bakımevi eğitmeni hangi çocuğun hangi oyun aracıyla içinden gelerek ve başarıyla oynadığını yakından takip edebilmekte ve bu da (özellikle kılavuz aracılığıyla) çocuğun öğrenme becerileriyle ilgili olarak derinlemesine bir görüş ortaya konmasına olanak sağlamaktadır. Oyun küpü ailesine ek olarak geliştirilmiş olan gelişim sayfaları uygulaması da bu değerlendirmeye katkıda bulunacaktır.

DİKKAT! CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesinin tanımlama amaçlı olarak uygulanabilmesi için uzmanlık eğitimi alınması gerekli olup öğretmenler bu eğitimi 30 saatlik onaylı pedagojik uzmanlık kurs larımıza katılmak suretiyle alabilirler.