Özel eğitim öğretmenleri ve yetenek geliştirme eğitmenlerine

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi yeteneklerin profesyonelce ölçümü ve geliştirilmesi bakımından özel eğitim öğretmenleri ile yetenek geliştirme eğitmenleri için mükemmel bir olanak sunmaktadır.

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi sayesinde çocuklar okulda öğrenimleri sırasında okuma, yazma ve hesap yapma sorunsuz bir biçimde öğrenebilmeleri için kesinlikle gerekli olan becerileri kendi istekleriyle üstelik de oyun oynayarak kazanır ve uygulamaya başlarlar. Buna uygun olarak akıllı küpü geliştirenler her bir yetenek alanı için ayrı ayrı küp oyunu aileleri ve çeşitli beceri geliştirici oyun araçları üretmişlerdir.

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesi birçok öğrenme güçlüğü riski ölçümleme yönteminin (Sindelar, MSSST, DPT, Frostig, GMP, DIFER, vb.) ilkelerini yapısında barındırmakta, başka bir deyişle parantez içinde sıralanan yöntemlerin önemli bulduğu yetenek alanlarının ölçümlenmesini ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Bunun da ötesinde akıllı küp yetenek geliştirici oyun araçları ailesi yapısında, özellikle psikoloji ve gelişim nörolojisi alanlarındaki en son araştırmaların sonuçlarını barındırmakta olup bu da akıllı küpün sinir sistemindeki gelişim süreçlerini yakından takip ettiği anlamına gelmektedir. Uygulanması sırasında çocuğun kendisine verilen görevleri nasıl bir strateji çerçevesinde ve hangi yöntemlerden yararlanmak suretiyle yerine getirdiğini ortaya çıkarmakta, bu da yeteneklerin gelişimine etki eden karakteristik niteliklere göndermede bulunabilmektedir. Böylece bazı işlevlerin sürekli olarak alt düzeylerde seyretmesi durumunda bu araçların yardımıyla söz konusu eksiklikleri dengeleyen işlevleri oluşturabilme olanağını elde etmekteyiz. Bu nedenle akıllı küpten yalnızca düzeltme amaçlı bir araç olarak değil aynı zamanda dengelemeye yardımcı bir araç olarak da yararlanabilmekteyiz.

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesini gerekli uzmanlık eğitiminin alınması koşuluyla tanılama ve geliştirme amaçlı bir oyun araçları ailesi olarak da kullanabiliriz. Bu oyun araçlarına sahip, uygun uzmanlık eğitimi almış olan kişiler incelemeye tabi tuttukları çocukların yetenek düzeyleri, gelişimin nitelikleri ile hangi yönde yürütüleceğine ilişkin net bir resim oluşturabilirler.

DİKKAT! CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesinin tanımlama amaçlı olarak uygulanabilmesi için; başka bir deyişle incelemeye tabi tutulan çocuklar hakkında pedagojik bakış açısıyla görüş bildirebilmek için uzmanlık eğitimi alınması zorunludur. Eğitmenler bu eğitimi 30 saatlik onaylı pedagojik uzmanlık kurslarımıza katılmak suretiyle alabilirler.