Uzmanlık kursu

CleverCube yetenek geliştirici oyun araçları ailesinin pedagojik amaçlı olarak uygulanması
(Anaokulu öğretmenleri, öğretmenler, eğitmenler için)

30 saatlik onaylı uzman eğitmenlik kursu içeriğinin kısa bir tanıtım özeti:
Kuruluş ve başlangıç izin belgesi no: OM - 957/115/2013

Kursun amacı 3-10 yaş arası çocukların yeteneklerinin etkin bir biçimde belirlenmesi ve geliştirilmesi amacına yönelik olarak pedagoglara yöntembilimi doğrultusunda yardımcı olmaktır. Kurs programı, yeteneklerin sınıflandırılması, yeteneklerin işleyişinin sinir sistemi üzerindeki etkileri ve bunlara bağlı olarak da karmaşık bir geliştirme araçları sisteminin uygulanması çerçevesinde bütünsel bir konseptin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle söz konusu program özellikle de öğrenme güçlüklerinin ortaya çıkmasında sorumlu olan yeteneklerin ölçümlenmesi ve geliştirilmesi bağlamında çeşitli olanaklar sunmaktadır.

Tematik birimler:

Uzmanlık kursunun özelliği, katılımcıların yetenek geliştirme araçları ailesini profesyonelce uygulayabilmeleri ve bu sayede yeteneklerin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik programın hazırlanması bağlamında gerekli olan uzmanlık düzeyine ulaşabilmelerini sağlamaktır.

Kursun bitiminde katılımcılardan, eldeki verilerden yola çıkarak söz konusu yetenek alanının oyun temeline dayalı değerlendirmesini içeren bir inceleme hazırlamaları talep edilir. Katılımcılar incelemeye tabi tutacakları çocuğu ve araştıracakları yetenek alanını kendileri seçerler. Yeteneğin değerlendirilmesi kursu düzenleyen kuruluş tarafından temin edilen CleverCube oyun araçlarıyla gerçekleştirilir. Yetenek düzeylerini tespit etmeleri için katılımcılara ölçüm kağıdı ve kılavuz verilir. Kursun sonunda teslim edilen incelemeler kursu düzenleyen kuruluş tarafından yazılı olarak değerlendirilir ve saklanır.

Uzmanlık sertifikasının verilme koşulu ise toplam 30 saatlik kurs süresinin en az %80’lik bölümüne katılım ve inceleme çalışmasından alınacak „uygundur / mükemmelen uygundur” notuna layık görülmektir.

Anaokulu öğretmenleri, öğretmenler, eğitmenler ve sosyal pedagogların kursumuza başvurularını bekliyoruz. İncelemelerin hazırlanması için gerekli olan araçlar kursu düzenleyen kuruluş tarafından temin edilecektir.

Gereken sayıda (en az 15 kişi) katılımın sağlandığı her yerde uzmanlık kursu açılabilir.

Uzmanlık kursunun eğitmenleri: