Vücut şeması

Vücut şeması küp ailesinin içeriği:

Vücut şeması kavramının iki anlamı vardır. Bu kavram bir bakıma vücut bilinci, vücut resmi ve daha dar anlamıyla vücut şeması kavramlarının tümünü birden açıklamak amacıyla toplayıcı bir kavram olarak kullanılır. Vücut şeması kavramı bizim kılavuzumuzda da bu anlamıyla yer almaktadır. Bununla birlikte vücut şeması dar anlamıyla vücudumuzun sınırlarını ve hareket üzerindeki denetimini belirleyen bir unsurdur.

Magda Marton bunu görsel-postural vücut şeması olarak da adlandırmaktadır. Bu oyun seti vücut şeması yeteneğinin her bir gelişim düzeyi için çocuklara çok çeşitli türde oyunlu görevler sunmaktadır. Bu yöntemle yalnızca söz konusu düzeye ulaşılması değil, bazı düzeylerin pekiştirilmesi de olanaklı kılınmaktadır. Dolayısıyla bu oyun seti çocuğun olgunlaşması için gerekli olan ve yetenek geliştirme eyleminin ana ilkelerini oluşturan aşamalılık, eğlendiricilik, ve uygulama öğelerini yapısında barındırmaktadır.

Kılavuzun içeriğinde vücut şeması alanlarının psikolojik anlamları ve gerekliliklerinin yanı sıra 10 adet ana göreve ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Doğal olarak bu yetenek geliştirme aracı da bünyesinde, çocuklar ve bu oyunu çocuklarla birlikte oynayan yetişkinlerin kolaylıkla ayırt edebilecekleri türden çok daha fazla oyun seçeneğini barındırmaktadır.

Kılavuzun içeriğindeki oyunlar, vücut şemasına ilişkin yeteneğin karmaşık gelişim sürecini, aşağıda yer alan kısmi becerileri geliştirmek suretiyle olanaklı kılmaktadırlar: